Aangifte erfbelasting

De Belastingdienst heeft u verzocht om een aangifte erfbelasting in te dienen. Hier vindt u meer informatie over deze belasting, de aangifte en waar u op moet letten.

Termijn aangifteDe tijd die u heeft om de aangifte erfbelasting in te dienen (normaal: acht maanden na het overlijden ) 
Na een overlijden moeten er veel belangrijke zaken geregeld worden. Ook bij de Belastingdienst. Deze stuurt de contactpersoon een aangifte erfbelasting, meestal binnen drie maanden na overlijden. De erfbelasting heft belasting van iedereen die vermogen van een erflaterDe erflater is degene die overleden is.  uit Nederland verkrijgt. Deze aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden ingediend worden, maar u kunt uitstel aanvragen.

Belast vermogen
Het invullen van de aangifte erfbelasting is soms eenvoudig. U geeft aan wat het vermogen is en wie de erfgenamen zijn. Het vermogen bepaalt u door alle bezittingen van de erflaterDe erflater is degene die overleden is.  in de aangifte te vermelden. Denkt u hierbij aan de eigen woning, het spaargeld, effecten en vorderingen.

Soms LIJKT het invullen van de aangifte eenvoudig, maar blijkt het raadzaam om een ervaren belastingadviseur mee te laten kijken. Omdat gebeurtenissen uit het verleden invloed hebben, omdat er wetswijzigingen zijn geweest die van invloed zijn op het testament of om andere redenen. Inzet van kennis en ervaring kan u veel geld besparen.

Naast de bezittingen geeft u de schulden aan. Deze komen op het vermogen in mindering. Voorbeelden van schulden zijn de hypotheekschuld, een persoonlijk krediet en te veel ontvangen AOW. Er kan sprake zijn van een overbedelingsschuld. Deze moet u ook als schuld in aanmerking nemen. Nadat de bezittingen en de schulden gesaldeerd zijn kunt u de (onverzekerde) kosten van de uitvaart nog in mindering brengen.

Verdeling
In de aangifte vermeldt u de erfgenamen en welk deel zij uit de nalatenschap krijgen. Als er sprake is geweest van een onderneming of als de erflaterDe erflater is degene die overleden is.  aandelen in een BV had, dan kan de vrijstelling voor ondernemingsvermogenBestanddelen van het vermogen, niet zijnde beleggingen en/of overtollige liquiditeiten, die worden aangewend ten behoeve van een “materiële onderneming”. Bijvoorbeeld inventaris of kantoorpand. van toepassing zijn. Als er verder geen vrijstelling van toepassing is, dan resteert de vaste vrijstellingDe vaste vrijstelling is een bedrag waarover een erfgenaam geen erfbelasting hoeft te betalen. voor kinderen of overige erfgenamen.

Ondertekenen
Na het invullen van de aangifte moet u deze ondertekenen. De Belastingdienst vraagt om het testament bij de aangifte in te sluiten. Voor een vlotte afwikkeling is dat gewenst. Let op: u kunt aansprakelijk worden gesteld voor een deel van de erfbelasting die de legatarissenDe verkrijger die op grond van een testament een vermogensbestanddeel verkrijgt. De legataris hoeft geen erfgenaam op grond van de wet te zijn.  moeten betalen. Bij de keuze om een nalatenschap te aanvaarden moet u niet alleen kijken naar de huidige bezittingen en schulden, maar ook naar de eventuele belastingschulden die nog kunnen ontstaan.

Hulp nodig?
Zoals u ziet kunt u in veel situaties met een passend fiscaal advies grote bedragen besparen. U kunt voor uw situatie gratis en geheel vrijblijvend een rapportage van onze belastingadviseur aanvragen. Wilt u liever telefonisch contact? Bel ons op 0481 – 82 09 98.

Vrijblijvend contact met een erfbelastingadviseur:CONTACT OPNEMEN