Belastingvrijstellingen

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling. Op de site van de Belastingdienst is dit eenvoudig terug te vinden. Er is ook een aantal bijzondere vrijstellingen, zoals voor ondernemingsvermogenBestanddelen van het vermogen, niet zijnde beleggingen en/of overtollige liquiditeiten, die worden aangewend ten behoeve van een “materiële onderneming”. Bijvoorbeeld inventaris of kantoorpand.. Als een ondernemer of Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) overlijdt biedt de fiscale wetgeving mogelijkheden. In een persoonlijk gesprek kan een fiscaal adviseur uw kansen inventariseren.

Naast echte vrijstellingen is een aantal belangrijke belastingbesparingen mogelijk. De meest gangbare staan hier kort genoemd. Raadpleeg altijd een deskundig adviseur alvorens u dergelijke (technische) middelen als belastingbesparing inzet.

OverbedelingEr is sprake van overbedeling als een erfgenaam bij de verdeling van een nalatenschap meer krijgt toebedeeld dan waarop hij als erfgenaam recht heeft. echtgenoot of echtgenote
Als de erflaterDe erflater is degene die overleden is.  ten tijde van overlijden gehuwd was kan de langstlevende een overbedelingsschuldDe schuld van een erfgenaam aan een andere erfgenaam of legataris ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap. krijgen. De wet of het testament bepaalt of hierover rente verschuldigd is. Als deze rente lager is dan zes procent samengesteld, leidt dat bij de langstlevende tot een fictieve verkrijgingEen fictieve verkrijging is hetgeen een erfgenaam niet krachtens erfrecht verkrijgt, maar wat voor de bepaling van de heffing van erfbelasting wel wordt opgeteld bij het erfdeel.. De extra heffing wordt bij de langstlevende daarom vaak niet belast. Voor de kinderen is dat aantrekkelijk. Zij krijgen dan namelijk een extra aftrekpost.

OverbedelingsschuldDe schuld van een erfgenaam aan een andere erfgenaam of legataris ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap. als aftrekpost
Als de erflaterDe erflater is degene die overleden is.  ten tijde van overlijden gehuwd was kan de langstlevende een overbedelingsschuldDe schuld van een erfgenaam aan een andere erfgenaam of legataris ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap. krijgen. Deze schuld komt bij het overlijden van de langstlevende op de bezittingen in mindering. Dat leidt tot een belastingbesparing. Het is goed om na te gaan wat er bij het overlijden van de echtgenoot of echtgenote door de erven bepaald is.

Bloot eigendomBloot eigendom is het juridisch eigendom van een goed waarvan iemand anders het gebruik of de vruchten (het vruchtgebruik) heeft. 
In de volksmond wordt vaak gesproken over het testament op het langste leven. Onder dit begrip worden meerdere juridische termen begrijpelijk samengevat. De juridische en fiscale uitwerking kan nogal verschillend zijn. Zo wordt een zuiver vruchtgebruik testament ook wel een testament op het langste leven genoemd. Toch is een groot deel van het vermogen dan naar de kinderen gegaan. Hieraan werd in het verleden niet altijd (juridische) invulling gegeven, zodat dit op het eerste oog niet zichtbaar is. Dit is voor de belastingheffing echter van groot belang. De kinderen zijn dan, anders dan het langstlevende-testament doet vermoeden, al eigenaar van een deel van het vermogen.

Op welke belastingvrijstellingen kunt u aanspraak maken?
Neem contact met ons op, wij zoeken het voor u uit.

Vrijblijvend contact met een erfbelastingadviseur:CONTACT OPNEMEN