Tarieven en vrijstelling erfbelasting 2014 en 2015

20 februari, 2015 door Dennis Heijmink in Blog

Erfbelasting 2015

Als u een erfenis ontvangt dan moet u over deze verkrijging erfbelasting over betalen. Tot voor kort werd deze belasting aangeduid met successierechten.

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van uw relatie tot de erflaterDe erflater is degene die overleden is. . De verschillende tariefgroepen en de vrijstellingen staan hieronder toegelicht. Mogelijk heeft u recht op een vrijstelling. De vrijstellingen 2014 en 2015 treft u hieronder aan.

Tarieven

Belaste verkrijging              Tariefgroep 1                       Tariefgroep 1a                     Tariefgroep 2
(partners en kinderen)       (kleinkinderen)                    (overige verkrijgers)
2014
€ 0 tot € 117.214                                10%                                       18%                                       30%
€117.214 en hoger                             20%                                       36%                                       40%
2015
€ 0 tot € 121.296                             10%                                       18%                                       30%
€121.296 en hoger                          20%                                       36%                                       40%

Vrijstellingen

U betaalt erfbelasting over de fiscale waarde van de erfenis na aftrek van de vrijstelling. De vrijstellingen voor de erfbelasting 2014 en 2015 staan in onderstaande tabel.

2014 2015
Partners € 627.367 € 633.014
(Pleeg-)kind € 19.686 € 20.147
Kleinkinderen € 19.686 € 20.047
Zieken en gehandicapte kinderen € 59.601 € 60.138
Ouders € 47.053 € 47.477
Overige verkrijgers € 2.092 € 2.111

Voorbeeld 2014

Uw moeder overlijdt. U bent enig erfgenaam en erft € 40.000. Na de vrijstelling van €19.686 is uw belaste verkrijging €20.314. Als kind betaalt u 10% over deze belaste verkrijging. Uw aanslag erfbelasting bedraagt € 2.031.

Voorbeeld 2015

Uw partner overlijdt en u erft € 500.000. Uw vrijstelling is hoger dan uw deel van de erfenis. U betaalt geen belasting.

Voorbeeld 2015

Een persoonlijke vriend van u overlijdt en hij laat geen kinderen na. In zijn testament heeft hij bepaald dat u een legaat van € 10.000 krijgt. Dit legaat is niet vrij van recht. U erft € 10.000. U heeft recht op een vrijstelling van € 2.111. Uw aanslag erfbelasting bedraagt dan 30% over de belaste verkrijging van 7.889 en bedraagt € 2.336.

Vrijblijvend contact met een erfbelastingadviseur:CONTACT OPNEMEN