Wie erft mijn vermogen?

14 maart, 2015 door Dennis Heijmink in Blog

Als iemand overlijdt dan gaat zijn vermogen naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de erflaterDe erflater is degene die overleden is. . Erfgenamen zijn personen (of instellingen) die een deel van de erfenis krijgen. In de wet is geregeld wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wordt verdeeld. Het is alleen mogelijk om in een testament deze verdeling af te wijken.

Wie zijn op grond van de wet erfgenaam? Als er geen testament is of het testament wijkt niet van de wet af dan de bloedverwanten de erfgenamen. Dat zijn in de regel de kinderen. In de wet is bepaald dat de echtgenoot (of geregistreerd partner) ook erfgenaam is en dezelfde positie als de kinderen inneemt. De wet onderscheidt vier groepen erfgenamen:

Groep 1: echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen

De echtgenoot en de kinderen erven ieder een gelijk deel. Als een kind is overleden, dan treden zijn of haar kinderen (dus de kleinkinderen) voor de vererving in de plaats van hun overleden ouder. Dit heet plaatsvervulling.

Groep 2: ouders, broers en zussen

Als er geen erfgenamen in groep 1 zijn dan erft groep 2. Dit zijn de ouders, broers en zussen van de erflaterDe erflater is degene die overleden is.  gezamenlijk. Iedereen erft een gelijk deel, hoewel de ouders minimaal een kwart erven. Als een broer of zus overleden is, dan is ook hier sprake van plaatsvervulling. De kinderen (neefjes en nichtjes) van deze broer of zus treden dan gezamenlijk in de plaats.

Groep 3: grootouders

Als er geen erfgenamen zijn in groep 1 en 2 dan erven de grootouders. Ook hier is sprake van plaatsvervulling. Als opa en oma niet meer in leven zijn, dan treden hun kinderen in de plaats. De ooms en tantes zijn dan de erfgenamen.

Groep 4: overgrootouders

Als er geen erfgenamen zijn in groep 1, 2 en 3 dan erven de grootouders. Ook hier kan geen sprake zijn van plaatsvervulling.

De volgorde in de wet is ook de volgorde van vererving.

Voorbeeld

Piet overlijdt zonder partner of kinderen. Hij was enig kind. Zijn ouders zijn overleden. Er zijn dus geen erfgenamen in groep 1 en 2. Dat betekend dat groep 3 erft: de grootouders. Zij zijn ook overleden. Zijn vader en moeder hadden ieder één broer. Deze zijn beide nog in leven en zij treden in de plaats van grootouders van Piet. De ooms van Piet erven dus zijn vermogen.

Piet had middels een testament andere erfgenamen kunnen aanwijzen.

Vrijblijvend contact met een erfbelastingadviseur:CONTACT OPNEMEN